SCOoffice Address Book dla Microsoft® Outlook®

 

Podręcznik instalacji i konfiguracji

 

 

 

 

 
 
 
The SCO Group

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wer 2.0

15 Maj 2003

Notka prawna

Oprogramowanie opisane w tym podręczniku może być używane wyłącznie w zgodzie z warunkami jego umowy licencyjnej.

BRAK GWARANCJI. Ta dokumentacja techniczna jest dostarczana w takiej postaci (AS-IS). The SCO Group nie gwarantuje że jest ona pełna bądź nie zawiera błędów. Każde użycie tej dokumentacji jest wyłącznie na ryzyko użytkownika.. The SCO Group rezerwuje sobie prawo do dokonywania zmian beż wcześniejszego powiadomienia.

Copyright© 2001-2003 Caldera International, Inc, d/b/a The SCO Group ("SCO")

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Żadna z części tego dokumentu nie może być kopiowana lub tłumaczona na inny język bez wcześniejszej pisemnej zgody The SCO Group.

SCO, logo SCO i SCOoffice są znakami handlowymi bądź zarejestrowanymi znakami towarowymi Caldera International, Inc., d/b/a The SCO Group (pending shareholder approval) w U.S.A i innych krajach.

Wszystkie inne znaki handlowe są własnością ich właścicieli.

The SCO Group

355 South 520 West, #100

Lindon, Utah 84042-1911 USA

www.sco.com

Wersja dokumentu: 2.0
15 Maj 2003

Pomoc techniczna

 

SCOoffice Mail Server może zostać zakupiony z jedna z podanych poniżej usług wsparcia technicznego:

 

·        Bez supportu - 1 rok bezpłatnego dostępu do aktualizacji i nowych wersji.

 

·        Z supportem - 1 rok bezpłatnego dostępu do aktualizacji, nowych wersji i nielimitowanej liczby e-mailowych bądź telefonicznych zapytań do pomocy technicznej.

 

Produkt zakupiony ze wsparciem technicznym posiada kartę Support Validation Code Card zawartą w pudełku opisująca typ wsparcia i informacje kontaktowe. Proszę zajrzeć do tej karty w celu uzyskania większej ilości informacji.

 

Dodatkowo The SCO Group oferuje szeroką gamę innych usług serwisowych. Więcej informacji o ofercie usług serwisowych SCO można znaleźć na stronie http://www.sco.com/support, lub w lokalnych oddziałach SCO, lub:

 

W USA i Kanadzie

Telefon: 1-800-726-8649.

 

W krajach Ameryki Łacińskiej

Zajrzyj na stronę  http://www.la.sco.com/ w celu znalezienia najbliższego oddziału SCO.

 

W Europie, Środkowym Wschodzie, Indiach, Afryce i Strefie Pacyfiku Rim

Telefon: +44(0) 1707-226 014.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Serwisy pomocy samodzielnej SCO

 

Dostępny dla klientów w dowolnym miejscu i czasie (24x7) serwis Web zlokalizowany jest pod adresem http://www.sco.com/support/self_help.html

 

Dostępne tam zasoby to między innymi:

 

 

O tej dokumentacji

Ta dokumentacja jest dostępna w językach angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim polskim i hiszpańskim.  Aktualizacje można znaleźć pod adresem http://www.sco.com/support/docs/SCOoffice/Mail

Wstęp

Ten podręcznik ma na celu wyjaśnić jak zainstalować i skonfigurować SCOoffice™ Address Book dla Microsoft® Outlook®, czyli wysokowydajnego klienta LDAP,  który udostępnia z serwera LDAP pełną funkcjonalność książki adresowej dla klientów Outlook.  SCOoffice Address Book zapewnia doskonałą wydajność oraz prostotę konfiguracji.

Zanim rozpoczniesz(Przed instalacją)

 

·        SCOoffice Address Book w pełni wspiera Microsoft®  Outlook 98, Outlook 2000 oraz Outlook 2002 na platformach Microsoft® Windows® 98, XP, ME, NT i 2000.

 

·        Upewnij się czy Outlook oraz wszystkie dostępne poprawki (Service Pack) zostały zainstalowane.

 

·        Outlook powinien być zamknięty podczas instalacji SCOoffice Address Book.

 

·        Wyłącz jakiekolwiek oprogramowanie antywirusowe oraz usługi z nim związane

 

·        Sprawdź czy już posiadasz konto e-mail na SCOoffice Mail Server.

 

·        Jeżeli dokonujesz uaktualnienia poprzedniej wersji SCOoffice Address Book nie jest konieczne usuwanie starej wersji. Należy po porostu zainstalować nową wersje.

 

·        Jeśli narzędzia konfiguracyjne na twoim SCOoffice Mail Server zostały zaktualizowane dla instalacji i konfiguracji pakietów Mail Connector i Address Book to nie ma konieczności wykonywania jakichkolwiek działań innych niż użycie narzędzia „Konfiguracja klienta” dostępnego poprzez przeglądarkę z SCOoffice Mail Server Preference Manager. Wykonana zostaje instalacja, konfiguracja i licencjonowanie Mail Connector i Address Book w jednym kroku. W innym przypadku przejdź do rozdziałów „Instalacja ręczna” i  „Konfiguracja ręczna”. Proszę ponadto o zapoznanie się z rozdziałem ”Licencjonowanie”.

 

·        Musisz posiadać następujące informacje aby ręcznie skonfigurować SCOoffice Address Book. Twój administrator serwera pocztowego powinien udzielić Ci tych informacji.

 

 

Instalacja ręczna

 

 

1.      Ściągnij plik SCOoffice Address Book zip i zdearchiwuj jego zawartość używając narzędzi typu unzip/decompress, np. WinZip. Twój administrator serwera pocztowego może udostępnić Ci już rozarchiwowane pliki.

 

2.      Uruchom program instalacyjny SCOoffice Address Book aby rozpocząć instalacje oprogramowania SCOoffice Address Book. Podczas instalacji należy wprowadzić klucz licencyjny do SCOoffice Address Book.

 

Konfiguracja ręczna

 

1.      Uruchom Outlook

 

Przy pierwszym uruchomieniu Outlook po zainstalowaniu SCOoffice Address Book automatycznie otworzy się okno dialogowe ”SCOoffice Address Book”. W tym oknie podajemy nazwę naszej książki adresowej, nazwę serwera  SCOoffice Mail Server (jest to serwer LDAP z którego są pobierane adresy e-mail), i w końcu kontener DN który definiuje gdzie się znajduje informacja o adresach w drzewie LDAP

Możesz używać tego okna konfiguracyjnego w dowolnej chwili jeśli chcesz dodać lub zmodyfikować istniejące książki adresowe. Przeczytaj akapit zatytułowany ”Dodawawanie/Modyfikacja SCOoffice Address Books” aby się dowiedzieć jak uruchomić okno dialogowe „SCOoffice Address Book” w dowolnej chwili.

2.      Kliknij na zakładkę “Ogólne” okienka dialogu „Address Book”

 

3.      W  polu “Wyświetlane nazwy” wprowadź nazwę książki adresowej.

 

4.      W  polu “ Serwer LDAP” wprowadź pełną nazwę serwera SCOoffice Mail Server.

 

5.      Następnie należy wykonać poniższe kroki aby określić wartość pola „Kontener DN” (poniżej przycisku „Szukaj”) To pole informuje SCOoffice Address Book skąd rozpocząć poszukiwanie adresów  w serwerze LDAP.

a.       Używając pełnej nazwy serwera SCOoffice Mail Server w Twojej przeglądarce internetowej podaj jeden z poniższych adresów URL:

 

http://<pełna-nazwa-serwera>/msg    

https://<pełna-nazwa-serwera>/msg

 

b.      Zaloguj się do serwisu "Ustawienia Preferencji dla VMS" używając swojego email login ID i hasła do serwera SCOoffice Mail Server.

 

c.       Kliknij na “Ustawienia” (po lewej stronie strony web), a potem “Ustawienia klienta”. W wyniku pokaże się informacja o koncie pocztowym i serwerze usług katalogowych. NIE klikaj na ikonę „Ustaw” na wyświetlanej stronie.

.

d.      Skopiuj zawartość pola “Nazwa konta” zaczynająca się od  ‘ou=’ aż po sam koniec i wklej w pole ‘DN katalogu’ okna dialogowego ‘SCOoffice Address Book”

 

Na przykład, jeżeli pole “Nazwa konta” zawiera wpis:

 

uid=johndoe,ou=MSG Users,ou=caldera.com,

ou=SCOoffice Server,dc=my-domain,dc=com

 

skopiuj poniższą cześć  wpisu pola ”Nazwa konta” do pola ‘DN katalogu’

 

ou=caldera.com,ou=SCOoffice Server,dc=my-domain,dc=com

 

W podanym przykładzie kontener DN pozwala książce adresowej  na  poszukiwanie adresów które znajdują się w domenie caldera.com. Jeżeli zdefiniowałeś  wiele domen e-mail na serwerze SCOoffice  Mail Server to możesz podać DN katalogu dla każdej domeny pocztowej którą chcesz przeszukiwać w książce adresowej.

 

Na przykład, jeżeli wprowadziłeś wpis zawierający DN dwóch katalogów:

 

ou=caldera.com,ou=SCOoffice Server,dc=my-domain,dc=com

ou=uss.ca.caldera.com,ou=SCOoffice Server,dc=my-domain,dc=com

 

To książka adresowa wyświetli wszystkie adresy e-mail z domen caldera.com i uss.ca.caldera.com.

 

 

Jeżeli masz wiele domen e-mail I nie chcesz podawać DN katalogu dla każdej z osobna to możesz podać następujący DN katalogu w zależności od wersji serwera  tak aby wyświetlić wszystkie adresy e-mail ze wszystkich domen na serwerze SCOoffice  Mail Server:

Dla “Volution Messaging Server” użyj:
ou=Volution Messaging Server,dc=my-domain,dc=com

 

Dla “SCOoffice Mail Server” użyj:

ou=SCOoffice Server,dc=my-domain,dc=com

 

e.       Kliknij ikonę  “Wyloguj” (znajduje się w górnym prawym rogu strony WEB) aby się wylogować z  okna Ustawień preferencji

 

6.      Kliknij na zakładkę “Zaawansowane” okna dialogowego ‘SCOoffice Address Book’

7.      Włącz “Sortuj otrzymane rezultaty” i “Wyświetlaj zawartość podkatalogów LDAP (dokładne poszukiwanie)

 

8.      Zmień wzorzec w polu “Domyślnie szukaj:” na podany poniżej tak by również aliasy były wyświetlane w książce adresowej. Jeżeli nie chcesz aby się aliasy pojawiały w książce adresowej to nie zmieniaj wartość pola „Domyślnie szukaj:”

(|(objectclass=msgGroup)(objectclass=person))

 

9.      Kliknij “OK”

 

10.  Uruchom ponownie Outlook.

 

 

Konfiguracja Outlook tak by używał SCOoffice Address Book

 

Aby skonfigurować Outlook aby używał SCOoffice  Address Book wymagane są następne kroki:

 

1.      Otwórz  Outlook Address Book klikając na pozycje ”Narzędzia” i „Książka adresowa”. Uruchomi to okienko dialogowe „Książka adresowa”

 

2.      Teraz kliknij na “Narzędzia” i “Opcje”. W starszych wersjach Outlook-a kliknij na „Pomoc” i „Opcje”

Zostanie wyświetlone okno dialogowe ‘Adresy’.

 

3.      Kliknij ‘Dodaj’. Pojawi się okno dialogowe ‘Dodaj książkę adresową’.

 

4.      Wybierz z listy domenę email SCOoffice Address Book (z wartością ou= podana powyżej).

 

5.      Kliknij ‘Dodaj’.

 

Wrócisz do okna dialogowego ‘Adresy’.

 

6.      Kliknij ‘Zatwierdź’.

 

7.      Kliknij ‘OK’. 

 

Szukanie adresów w książce adresowej SCOoffice Address Book

 

1.      Otwórz Książkę adresową Outlook klikając na “Narzędzia” -> ”Książka adresowa”
Pokaże się okno dialogowe „Książka adresowa”

 

2.      Z listy rozwijanej “Pokaż nazwy z:” wybierz domenę e-mail  którą chcesz przeszukiwać. Powinieneś zobaczyć domenę z ‘ou=’ podanym w poprzedniej sekcji

 

3.      Wpisz imię, nazwisko lub adres e-mail w polu „Wpisz nazwę lub wybierz ją z listy”
Naciśnij ‘Enter’

 

Dodawanie/Modyfikacja książek adresowych SCOoffice Address Book

 

 

Aby uruchomić okno dialogowe konfiguracji ‘SCOoffice Address Book’

 

W Outlook 98 i 2000:

 

1.      Kliknij na ‘Narzędzia’ i ‘Usługi’ w menu Outlook. Pokaże się okienko dialogowe „Usługi”.

 

2.      Aby dodać nową SCOoffice Address Book  kliknij na “Dodaj” i wybierz ‘SCOoffice Address Book’ z listy usług dla Twojego profilu

 

3.      Aby zmodyfikować już istniejącą SCOoffice Address Book należy ją wybrać z listy okna dialogu „Usługi” i podwójnie kliknąć

 

 

 

 

 

W Outlook XP (2002):

 

1.      Kliknij “Narzędzia” i “Konta E-mail” w menu Outlook. Otworzy się okno dialogowe „Konta E-mail:”.

 

2.      Aby dodać nowa książkę adresową SCOoffice Address Book wybierz ‘Dodaj nową usługę katalogowa lub książkę adresową’ I kliknij ‘Dalej’. Potem wybierz ‘Dodatkowa książka adresowa’ i kliknij  ‘Dalej’. Teraz wybierz ‘SCOoffice Address Book’ z listy dostępnych książek adresowych.

 

3.      Aby zmodyfikować już istniejącą książkę adresową SCOoffice Address Book wybierz ‘Pokaż lub zmień istniejące usługi katalogowe lub książki adresowe’. Następnie  kliknij “Dalej” po czym kliknij podwójnie na SCOoffice Address Book którą chcesz modyfikować.

 


Licencjonowanie

 

 

Ta wersja SCOoffice Address Book wprowadza nowy system kluczy licencyjnych określających liczbę licencji zakupionych przez użytkownika. Podczas uruchamiania Outlook-a agent licencji wewnątrz Address Book -a kontaktuje się z serwerem kluczy (SCO Key Server) poprzez Internet aby zweryfikować i aktywować  zainstalowaną licencję.  W przypadku błędów bądź braku połączenia ta procedura będzie powtarzana przy każdym starcie Outlook-a aż do pomyślnego aktywowania licencji.

 

Aktywacja licencji może zakończyć się błędem z następujących powodów:

 

·        System klienta nie posiada lub ma zablokowany dostęp do Internetu, albo dostęp ten jest chwilowo niemożliwy (np. z powodu awarii łączy).

·        Podano niewłaściwy klucz licencyjny podany podczas instalacji Address Book.

·        Została przekroczona liczba zakupionych licencji klienckich. Serwer kluczy SCO śledzi ile systemów klienckich zostało aktywowanych przy użyciu danej licencji. Jeśli liczba aktywowanych klientów przekracza liczbę zakupionych licencji to Address Book poinformuje użytkownika o konieczności zakupu nowej licencji.

·        Jeśli potrzebujesz zreinstalować oprogramowanie Address Book na nowym systemie np. z powodu awarii sprzętu jest możliwe że przekroczysz zakupioną liczbę licencji klienckich. 

 

Jeśli wystąpią problemy z aktywacją licencji prosimy o kontakt z serwisem SCO jak podano na początku tego podręcznika.

 

Uwaga:  Klucze licencyjne z poprzedniej wersji Address Book nie są kompatybilne z tą wersją.